Bränningens karaktäristiska former, fylliga färger och det munblåsta hantverket ger glasen liv och personlighet.

Bränningens Vinglas

Formerna är väl avvägda för att uppfylla såväl röda som vita viners krav på en fullgod kupa. Varje glas sätter sin egen personliga prägel på upplevelsen! Vinglasen rymmer 33cl till kant och välkomnar lätt ett skummande öl. Så låt gärna hela Bränningens glaskollektion duka bordet, både vid bjudningar med vin och avec och till sillbordets öl och snaps.

Babords & styrbordsmärke

Min tolkning av de allra vanligaste sjömärkena i våra farleder, s.k. sidomärken eller lateralmärken. De markerar ofta ut grund i farledens ytterkanter. Så vid en säker färd i farledens huvudriktning, till exempel in mot en stad, har du babordsprickarna till vänster och styrbordsprickarna till höger om båten. Glasens fylligt röda och gröna färger är noga framtagna för att harmonisera både sinsemellan och med seriens blåa glas.

Väst & östmärke

Här har jag låtit mig inspireras av väderstrecksmärkena, eller kardinalmärkena som de också kallas. Till sjöss är de gul- och svartrandiga och syns vanligtvis vid grynnor utanför farleden. En västprick står då väster om ett grund och en östprick står öster om grundet. Här har jag tagit mig den konstnärliga friheten att klä dessa gul/svarta prickar i blå finkostym. De gula ränderna till sjöss har jag låtit ersättas av en lätt sandblästring.

Nord & sydmärke

Dessa tillhör också familjen väderstrecksmärken som då exempelvis markerar ut grund på fjärdar och bland de yttre skären. Till sjöss är de till hälften gula och svarta där de står norr respektive söder om ett grund. Till bords har de fått samma fylligt blåa färg och diskreta sandblästring som övriga familjen kardinalglas och de samspelar till form och färg med hela serien.

Kontakta oss:
Telefon: +46 8 716 26 65
Mobil: +46 70 716 26 65
Mail: pehr@branningen.se
Adress: Ekuddsvägen 4
131 38 Nacka
Sweden